Příspěvky pro rok 2014

Členský příspěvek RAFK:
100 Kč / rok
Platí všichni členové RAFK.
Termín úhrady: vždy do 31. 5. nebo ihned při vstupu do RAFK.
Možnost úhrady ČP je na každoroční valné hromadě RAFK (únor/březen).

Členský příspěvek FAČR:
50 Kč / rok
Platí všichni hráči a realizační pracovníci (trenéři, vedoucí mužstev, zdravotníci a funkcionáři) RAFK, kteří jsou registrováni ve FAČR.
Termín úhrady: společně s členským příspěvkem.

Oddílový příspěvek:
– přípravka, žáci, dorost ..... 500 Kč / pololetí
– muži A, muži B ..... 800 Kč / pololetí
Platí všichni hráči, i hostující.
Termín úhrady: vždy do 31. 5. a do 31. 10.

Možnosti úhrady:
– hotově trenérovi nebo pověřenému činovníkovi
– složenkou typu A
– bankovním převodem
Údaje pro bezhotovostní platby:
č. účtu: 2023521369/0800
variabilní symbol: rodné číslo hráče

Při bezhotovostní platbě je lepší uhradit jednorázově příspěvky na celý rok (např. 100+50+500+500).

O nás

 
    Počátky rajhradské kopané sahají do roku 1919. Na podzim roku 1919 založilo rajhradské studenstvo Rajhradský atleticko-fotbalový klub - odtud tedy zkratka RAFK. Mezi zakladateli byli Vladimír Janíček, Felix Rotter a Jan Krejčí. Hlavním organizátorem byl Vladimír Janíček, pozdější okresní lékař, první předseda klubu. O kopané první hráči příliš mnoho nevěděli, ale nadšení a zápal překonávaly všechny obtíže a překážky. Koncem srpna 1919 byl sehrán první zápas. Proti rajhradským hrála jedenáctka nesehraných mladých chlapců ze širokého okolí, která naše mužstvo porazila 3:2.    
 
    Poté nastaly starosti s hledáním nového hřiště, jelikož na předešlém se začala připravovat stavba rodinných domků. K zajištění finančních prostředků na nové hřiště bylo sehráno v říjnu roku 1924 divadelní představení hry N. V. Gogola Ženitba. Hru připravil Jan Krejčí, člen tehdejšího výboru RAFK. V lednu 1925 byla na přímluvu inspektora drah Edmunda Adlera vyhotovena nájemní smlouva na vhodnou plochu u železniční tratě, jejíž platnost začína 7. května 1925. Na tomto hřišti se začíná hrát 10. května 1925 utkáním s mužstvem FK Brno I, v němž naše mužstvo poráží soupeře 5:0. Klub rozšiřuje počet mužstev a začíná se věnovat výchově mládeže. 
    
V období let 1925-1935  se rajhradský klub stabilizoval hospodářsky. Zajímavostí bylo, že jako kabina tehdy sloužilo podloubí nedalekého železničního mostu, z toho tedy vyplývá, že začátky byly opravdu velice skromné. V září roku 1935 bylo vybudováno nové škvárové hřiště, které vyrostlo na místě, kde stojí dodnes, tedy za továrnou dříve Bytex později Moravan. Z počátku se však klub potýkal také s přírodními živly, protože až do roku 1944 bylo hřiště pravidelně postihováno záplavami řeky Svratky.
 
    Po osvobození v roce 1945 se sportovci RAFK stávají členy tělovýchovné jednoty Sokol V Rajhradě. Slavnostní chvíle pro rajhradský fotbal nastávají v roce 1959, kdy u příležitosti 40. výročí založení oddílu kopané mají možnostnaši hráči změřit své síly s mužstvem československých internacionálů v čele se slavným fotbalovým brankářem Františkem Pláničkou. Do roku 1950 hrají naši fotbalisté v I.B třídě, kterou také v sezoně 1935-1936 vyhráli. Reorganizací fotbalových soutěží však naše mužstvo kleslo až do okresního přeboru. V roce 1951 se mužstvo výrazně obměnilo a vítězná cesta s dobrými výsledky je korunována v roce 1960 účastí v I.A třídě. Tuto soutěž hráli naši fotbalisté se střídavými úspěchy až do konce 70. let, kdy následuje opět sestup. Po několika slabších letech se však v roce 1981 situace obrací a v roce 1984 se mužstvo vrací do I.B třídy. 
 
    Po dalším postupu do I.A třídy následuje také v roce 1993 poprvé v historii našeho klubu postup do jihomoravského župního přeboru. Tato soutěž se zde hrála až do ročníku 1997/1998 kdy rajhrad obsadil 14. místo s 35 body ovšem díku jednobodové ztrátě na 13. Slavkov a sestupujícím Dolním Bojanovicím, kteří přestoupili s středomoravské do jihomoravské župy naše mužstvo sestoupilo do I.A třídy, kterou hrálo znovu do sezóny 2000/2001, kdy jsme opět postoupili do krajského přeboru.
 
Na závěr jěště některé další dobré a jistě cenné úspěchy rajhradské kopané:
 
- V sezóně  1969-1970 se naše žákovské družstvo probojovalo do žákovské ligy.
 
- U příležitosti 50. výročí zvítězilo naše mužstvo na velikonočním turnaji ve Vídni a na svém hřišti jsme poté přivítali dnes slavné mužstvo     Viktorie Žižkov a R A C Vídeň.
 
- Na našem hřišti jsme také v porevoluční době přivítali mužstva Boby Brno a Petry Drnovice.
 
- Velký úspěch dosáhlo naše mužstvo v ročníku 1999/2000, kdy jsme zvítězili v poháru Jihomoravské fotbalové župy nad mužstvem Bedřichova.